PACIENT CZ

Je měsíčník, jehož prioritními čtenáři jsou PACIENTI. Obsah je zaměřen na poskytování aktuálních a populární formou předkládaných informací a novinek z oblasti zdravotnictví (právní servis pro pacienty, legislativní novinky, rozhovory s lékaři a zdravotním personálem, představení nemocnic) a z oblasti léčení (nové způsoby léčení zranění a nemocí, rehabilitace, alternativní léčby). Velkou částí měsíčníku PACIENTCZ tvoří zábavný obsah pro zkrácení dlouhých chvil v nemocnicích a čekárnách ordinací (rozhovory s V.I.P. osobnostmi, křížovky, sudoku, vtipy, soutěže o ceny).

PACIENT CZ V NEMOCNICÍCH

Ve 189 českých nemocnicích je každý den hospitalizováno přes 60.000 pacientů, kteří mají dostatek času na podrobné pročtení našeho měsíčníku PACIENT CZ. Bezplatně jim nabízíme mnoho stran plných informací z oblasti zdravotnictví, léčitelství a zdravého životního stylu. Nabízíme jim zajímavosti z domova i ze světa, zábavné křížovky, sudoku pro tříbení logického myšlení a soutěže o atraktivní ceny. To vše jim pomáhá zpříjemnit dlouhé chvíle strávené na lůžku a nepřímo se tak podílí na jejich pohodě, léčení a bezproblémové rekonvalescenci. Každé číslo měsíčníku PACIENT CZ je do nemocnic zasíláno ve dvou vlnách po 15 dnech. Důvodem je statistické zjištění, že se po této době v těchto zařízeních z velké části obmění ležící pacienti a měsíčník tak může oslovit další čtenáře.

PACIENT CZ V ORDINACÍCH

Měsíčník PACIENT CZ je také distribuován do stovek spolupracujících ordinací všeobecných i odborných lékařů, kde je umístěn v jejich čekárnách. Na vyšetření čekající pacienti tak mají bezplatnou možnost k jeho přečtení a prostudování. Získané informace a náměty z oblasti zdravotnictví, léčitelství a zdravého životního stylu tak mají možnost bezprostředně vyzkoušet a aplikovat po návratu do svých domovů. Každý výtisk měsíčníku PACIENT CZ umístěný v těchto čekárnách tak osloví několik desítek osob, kterým je jeho obsah také cíleně určen.


Redakce měsíčníku Pacient CZ

adresa REKLAMAX,s.r.o. - redakce
TCC, Na Studánkách 2590
269 01 Rakovník
e-mail redakce@pacientcz.eu
šéfredaktor Daniela Šafaříková
telefon +420 604 739 121
redaktorka Denisa Kadlecová
e-mail denisakadlecova@gmail.com
grafik Cafourek Petr
e-mail cafourek.petr@gmail.com

public relations

vedoucí Martina Rodová
e-mail pr@pacientcz.eu
telefon +420 739 051 824

inzerce

e-mail inzerce@pacientcz.eu
telefon +420 739 051 824

Provozovatel - fakturační údaje

adresa REKLAMAX, s.r.o.
Na Studánkách 2590
269 01 Rakovník
ič / dič 27369145 / CZ27369145
e-mail reklamax@email.cz
telefon +420 313 517 523
web www.reklamax.eu