Klub NEDROG Rakovník

nezisková organizace pracující s rizikovými skupinami dětí a mládeže na Rakovnicku

VYŠEHRADSKÉ VČELAŘÍKY

kroužek včelařské mládeže v Praze pracující při humanitárním sdružení PROTEBE

VČELÍ STRÁŽ

dobrovolná organizace propagující včelí produkty, včely, včelaře a včelařství v České republice


Děkujeme za podporu!